قمر الملوک وزيري براي نام آشنايان موسيقي ايراني نيازي به معرفي ندارد.

البته در سري مقالات معرفي  گذشتگان و قدما حتما از او خواهيم نوشت ولي تصنيف آتشي در سينه دارم را در اينجا قرار مي دهم چون فکر مي کنم همه ما نسبت به آن حس نزديکي را داريم که با طبيعت ايران کهن داريم ... نمي دانم شايد مثل خاک ايران اين کارها براي ما عزيز و گرانبها هستند .

تلفيق شعر و موسيقي بسيار زيبايي دارد و شعر هم  از حسين پژمان بختياري است و آهنگساز نيز مرتضي ني داوود .

           

آتشي در سينه دارم جاوداني              عمر من مرگي است نامش زندگاني

رحمتي کن کز غمت جان مي سپارم               بيش از اين من طاقت هجران ندارم

 

کي نهي بر سرم پاي اي پري از وفا داري

شد تمام اشک من بس در غمت کرده ام زاري

 

نوگلي زيبا بود حسن و جواني                       عطر آن گل رحمت است و مهرباني

نا پسنديده بود دل شکستن                            رشته الفت و ياري گسستن

 

کي کني اي پري  ترک ستمگري

مي فکني نظري آخر به چشم ژاله بارم

 

گرچه ناز دلبران دل تازه دارد                       ناز و هم معبود من اندازه دارد

 

هيچ و دگر ترحمي نمي کني بر حال زارم

جز دمي که بگذرد که بگذرد از چاره کارم

دانمت که از سرم گذر کني از رحمت اما

آن زمان که برکشد گياه سر از مزارم

 

به هر حال امثال قمر براي معاصران آموزگاراني بي رقيبند که مخاطب را چنان سخت پسند مي کند که ديگر با بسياري از کارهاي جديد نمي تواند رابطه برقرار کند . صداي قمر ، ملودر سوار بر شعر ، شعر زيبا و پرمفهوم و انساني و قدمت اين ملودي ها و حال و هوا در دشتي پارامترهايي هستند که باعث جلب مخاطبان اهل هنر مي شوند.

کاش اگري کسي از خوانندگان سياه مشق از قمر قطعاتي را بصورت فايل صوتي دارد برايمان بفرستد تا در اينجا قرار دهيم .

 

آتشي در سينه دارم جاوداني

*نام شاعر و آهنگساز اقتباس از کتاب جاودانه ها مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۴ساعت 1:4  توسط خشایار  |